อาการ “ไอ” แบบไหนผิดปกติ ควรไปพบแพทย์

อาการ “ไอ” แบบไหนผิดปกติ ควรไปพบแพทย์

หากมีอาการไอ อาจสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นไข้หวัด ซึ่งอาการจะดีขึ้นเมื่ออาการหวัดดีขึ้น หรือหากมีอาการไอค่อนข้างหนักจนรบกวนการใช้ชีวิต อาจสามารถหายาแก้ไอมากินเองได้

แต่หากมีอาการไอที่ผิดปกติ ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง และเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธี

สุขภาพ

ประเภทของอาการไอ

อ. นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสารน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระบุว่า อาการไอ แบ่งตามระยะเวลาได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

 1. ไอเฉียบพลัน (Acute Cough) มีอาการไอน้อยกว่า 3 สัปดาห์
 2. ไอกึ่งเฉียบพลัน (Subacute Cough) มีอาการไอตั้งแต่ 3-8 สัปดาห์
 3. ไอเรื้อรัง (Chronic Cough) มีอาการไอต่อเนื่องมากกว่า 8 สัปดาห์

หากมีอาการไอเรื้อรังควรพบแพทย์ เมื่อมีอาการร่วมดังต่อไปนี้

 1. ไอเป็นเลือด หรือไอมีเสมหะปนเลือด
 2. เสียงแหบ
 3. มีไข้
 4. น้ำหนักลด
 5. มีอาการหอบเหนื่อยโดยเฉพาะขณะพัก
 6. มีประวัติป่วยเป็นโรคปอดอักเสบบ่อยๆ
 7. กลืนลำบากหรือกลืนแล้วรู้สึกเจ็บ
 8. มีอาการสำลัก
คำแนะนำจากแพทย์

ผู้ป่วยที่มีอาการไอต่อเนื่องตั้งแต่ 3 สัปดาห์ขึ้นไป ร่วมกับอาการร่วมอื่นๆ หรือมีอาการแทรกซ้อนควรพบแพทย์เพื่อรับการซักประวัติ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ปอดเพื่อการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างถูกต้อง